Privacy beleid

Als je lid wordt van CrossFit Sectie-C, als je een bestelling doet via onze Sportbit Manager app of als je onze gym bezoekt, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Waarom wij deze persoonsgegevens nodig hebben en wat wij met deze gegevens doen, leggen wij graag uit in deze Privacy Verklaring. Hierbij volgen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van (mogelijke) leden: NAW-gegevens, geboortedata, geslachten, e-mailadressen, betalingsgegevens, medische gegevens (bijv. blessure-informatie), burgerlijke staat, telefoonnummer en foto’s.

Ledenadministratie

Wanneer je lid wordt van CrossFit Sectie-C, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Voor de verwerking van onze ledenadministratie maken wij gebruik van de dienst SportBit Manager. In deze online omgeving vul jij je gegevens in. Deze gegevens gebruiken wij voor onze ledenadministratie en facturatie. Met SportBit Manager hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten hoe wij en zij netjes en veilig met persoonsgegevens omgaan.

Nieuwsbrief

Onze leden ontvangen onze nieuwsbrief. Wil je deze niet ontvangen? Dan heb je in de SportBit Manager app de mogelijkheid om je hiervoor uit te schrijven.

Foto’s
In onze gym maken wij regelmatig foto’s van onder andere onze trainingen en evenementen. Deze foto’s worden gebruikt om te plaatsen op onze eigen website en als content voor onze social media. Mocht je op een foto staan en dit niet willen dan zullen wij jouw foto altijd op verzoek z.s.m. verwijderen.

Je rechten

Je hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn kunt je ons helpen deze te corrigeren. Ook heb je het recht ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen of om uw persoonsgegevens op een gegevensdrager aan je ter beschikking te stellen. Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd. Je kunt genoemde rechten uitoefenen door een email te sturen naar het contactadres onderaan deze privacy verklaring.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens

We bewaren jouw gegevens zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Beveiliging

Wij treffen vanwege de aard van onze dienstverlening en het vertrouwen dat je in ons moet kunnen stellen, rekening houdend met de stand van de techniek de uitvoeringskosten, passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen

CrossFit Sectie-C behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring aan te passen en te wijzigen. Neem als je een vraag hebt contact met ons op via info@cfbn.fit
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 december 2021.

Contactgegevens

CrossFit Sectie-C
Daalakkersweg 10-18
5641 JA Eindhoven
info@cfbn.fit

KvK 86473778
NL93INGB0007493342